About the Journal

Časopis RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE  je otvoreni, recenzirani stručni-naučni časopis koji izdaje Udruženje inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine (www.uimr.ba).

Misija časopisa je promocija izvrsnosti u oblasti radioloških tehnologija i  srodnih zdravstvenih profesija. Pozdravlja prijave međunarodne akademske i zdravstvene zajednice. Časopis objavljuje članke zasnovane na dokazima sa čvrstom i zdravom metodologijom, kliničkom primjenom, opisom najboljih kliničkih praksi i raspravom o relevantnim profesionalnim pitanjima ili perspektivama. Članci se mogu slati u obliku istraživačkih članaka, pregleda, izvještaja o slučajevima i pisama uredniku ili u komentarima.

Prioriteti časopisa su radovi iz područja radioloških tehnologija. Relevantni članci iz drugih disciplina srodnih zdravstvenih profesija mogu se uzeti u obzir za objavljivanje.

Prati standarde objavljivanja koje su postavili Međunarodni komitet urednika medicinskih časopisa (ICMJE; www.icmje.org), Odbor za etiku publikacija (COPE; http://publicationethics.org/) i Svjetsko udruženje medicinskih urednika (WAME; www.wame.org).

Časopis je indeksiran sljedećim bazama:  EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Crossref, GOOGLE Scholar, ROAD, COBIS-BH

Current Issue

Vol. 13 No. 1 (2022)
View All Issues