ASL( Arterial Spin Labeling) perfuzija

Authors

  • Damir Jaganjac Application Specialist at Berg for Canon CT/MRI, Bosnia and Herzegovina

DOI:

https://doi.org/10.48026/issn.26373297.2023.1.14.4

Keywords:

MR PERFUZIJA, MR MOZGA

Abstract

SAŽETAK

Perfuzija se odnosi na isporuku kiseonika i hranljive materije u tkiva putem protok krvi i jedan je od najosnovnijih fiziološki parametri. Poremećaji perfuzije takođe čine većinu vodeći uzroci medicinskog invaliditeta i mortalitet. Dok mjerenja od perfuzije imaju direktnu dijagnostičku vrijednost u vaskularni poremećaji, mjerenja perfuzije takođe služe kao biomarkeri za a širi spektar fizioloških i patofizioloških funkcije. Bliska sprega između cerebralnog krvotoka i metabolizma omogućava regionalnu funkciju mozga biti procijenjen mjerenjima od cerebralnu perfuziju i povećanu vaskularnost neoplazmi omogućava perfuziju tumora da se koristi kao mjera tumora stepena i za praćenje odgovora na tumor terapija.

U oblasti MRI, najviše ljudi povezuju pojam perfuzije snimanje s dinamičkim kontrastom osjetljivosti snimanje pomoću kontrasta za opuštanje agent.

ASL Perfuzija je tehnika MR perfuzije koja ne zahtjeva intravensku primjenu kontrastnog sredstva ( za razliku od DSc I DCE perfuzije). Umjesto toga, koristi sposobnost MRI-a da magnetski označi arterijsku krv. Parametar koji se najčešče izvodi je cerebralni protok krvi (CBF).

ASL je vrlo pogodna tehnika za upotrebu u pedijatriji, u kojoj upotreba radioaktivnih tragova moze biti ograničena. Također je sigurna metoda za primjenu kod pacijenata sa oštečenom bubrežnom funkcijom.

Downloads

Published

2023-11-05

How to Cite

1.
Jaganjac D. ASL( Arterial Spin Labeling) perfuzija. isnn.26373297. [Internet]. 2023Nov.5 [cited 2024May28];14(1). Available from: https://www.uimr.ba/journal/index.php/rt/article/view/50

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.