Komparacija kvaliteta prikaza moždanog udara između T2 uravnotežene sekvence obrnutog oporavka sa supresijom vode i T2 uravnotežene sekvence

Authors

  • Armin Papracanin UIMR FBiH
  • Sandra Vegar-Zubović Radiology Clinic, Clinical Centre of Sarajevo University, Bosnia and Hercegovina
  • Sabina Prevljak Radiology Clinic, Clinical Centre of Sarajevo University, Bosnia and Hercegovina
  • Lidija Lincender Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
  • Semra Šeper-Selimović Radiology Clinic, Clinical Centre of Sarajevo University, Bosnia and Hercegovina
  • Enis Tinjak Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za onkologiju

DOI:

https://doi.org/10.48026/issn.26373297.2022.13.1.2

Keywords:

MRI, cerebrovaskularni inzult, T2 FLAIR, T2, intenzitet signala MRI

Abstract

Moždani udar ili cerebrovaskularni inzult (CVI) je u današnje vrijeme jedan od glavnih uzroka smrtnosti i invaliditeta u svijetu. Veoma značajnu ulogu u dijagnostici CVI-a zauzima magnetna rezonanca (MR), koja se ogleda u mogućnosti klasifikacije i otkrivanju patofiziologije kako bi se pravovremeno i brzo postupilo sa terapijskim tretmanom ukoliko je došlo do pojave CVI-a.

Ciljevi: Uporediti kvalitet prikaza CVI-a  između T2 FLAIR i T2 sekvence, utvrditi utjecaj lokalizacije CVI-a na intenzitet signala, utvrditi utjecaj vremena  pojave CVI-a na intenzitet signala. Utvrditi smo kategorije pacijenata kod kojih najčešće nastaje CVI, kao i korelaciju između uputne i definitivne dijagnoze.

Metode istraživanja: Istraživanje je dizajnirano kao retrospektivna deskriptivna studija. Rad je realiziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Klinici za radiologiju. U studiju je uključeno 50 pacijenata kod kojih MR nalaz ukazuje na prisustvo CVI-a. Ispitivanje je obavljeno na MRI jedinicama jačine 1.5 i 3.0 T.

Rezultati: Od ukupnog broja pacijenata 50 (100%), 32 su muškog pola (64%), a 18 (36%) ženskog pola. CVI je najčešće bio prisutan kod pacijenata muškog pola u grupi od 61-70 godine, dok je kod pacijenata ženskog pola najčešće bio prisutan u grupi od 71-80 godine. 52% pacijenata je imalo jedan od faktora rizika za nastanka CVI-a, HTA je bila prisutna kod 28% pacijenata a DM kod 22% pacijenata. T2 FLAIR sekvenca je imala veće vrijednosti intenziteta signala na lateralnom rubu CVI-a, dok je T2 sekvenca imala veće vrijednosti u centru i prednjem rubu CVI-a.  T2 FLAIR sekvenca je imala veći intenzitet signala na lokacijama: thalamus, mesencephalon, okcipitalno kortikalno subkortikalno i  područje kapsule interne. T2 sekvenca je imala veći intenzitet signala lokacijama: medula oblongata, parieto okcipitalno kortikalno subkortikalno, frontoparietalno paraventrikularno, parietalno kortikalno subkortikalno, frontoparietalno kortikalno subkortikalno, cerebelum i pons. Najčešća uputna  dijagnoza je bila CVI.

Zaključak: T2 FLAIR sekvenca je senzitivnija kod prikaza akutnog i subakutnog CVI-a. T2 sekvenca je senzitivnija kod prikaza hroničnog CVI-a, čime radna hipoteza u ovom slučaju nije u potpunosti dokazana.

Downloads

Published

2022-12-06

How to Cite

1.
Papracanin A, Vegar-Zubović S, Prevljak S, Lincender L, Šeper-Selimović S, Tinjak E. Komparacija kvaliteta prikaza moždanog udara između T2 uravnotežene sekvence obrnutog oporavka sa supresijom vode i T2 uravnotežene sekvence. isnn.26373297. [Internet]. 2022Dec.6 [cited 2024Feb.21];13(1). Available from: https://www.uimr.ba/journal/index.php/rt/article/view/27

Issue

Section

Reviews

Most read articles by the same author(s)