Procjena terapijske tačnosti radioterapije karcinoma glave i vrata vođene kompjuterizovanom tomografijom konusnog snopa

Authors

  • Armina Muratović Fakultet Zdravstvenih Studija
  • Velda Smajlbegović Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za onkologiju
  • Enis Tinjak Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za onkologiju
  • Mirjana Ristanić Beroš Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za onkologiju

DOI:

https://doi.org/10.48026/issn.26373297.2022.13.1.3

Keywords:

Karcinom glave i vrata, Radioterapija, IGRT, CBCT, Adaptivna radioterapija

Abstract

ABSTRACT

Uvod: Karcinom glave i vrata čini 3-5 % svih malignih oboljenja, koji je većinom zastupljen kod muškaraca. Napretkom radioterapije omogućen je optimalniji pristup u liječenju karcinoma glave i vrata, sa poboljšanim ishodom liječenja. Primjena savremenih imidžing tehnika u verifikaciji preciznosti tretmana znatno je promijenila tok radioterapije u liječenju malignih bolesti u smislu eskalacije doze na ciljni volumen uz veću poštedu zdravih struktura. Svrha rada je dokazati značaj i ulogu slikovne verifikacije CBCT imidžing metodom u preciznosti liječenja i kontroli tumora tokom tretmana.

Materijal i metode: Istraživanje je provedeno prospektivno u trajanju od 6 mjeseci, na Klinici za onkologiju, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U studiju je uključeno 30 pacijenata sa karcinomom glave i vrata, kod kojih je primjenom slikovne verifikacije CBCT-om uočen gubitak tjelesne težine ili promjena ciljnog volumena. Pacijenti su zračeni VMAT tehnikom na linearnom akceleratoru TrueBeam.

Rezultati: Rezultati istraživanja su pokazali da je većina pacijenata bila muškog spola (19), starije životne dobi, sa karcinom larinksa koji je bio prisutan u čak 11 ispitanika. Jači nusefekti bili su prisutni samo kod 3,33% pacijenata, a najzastupljenije neželjene reakcije bile su blaga promuklost, suhoća usta, zamor, otežano gutanje. Od ukupnog broja pacijenata, kod 16 pacijenata uočeno je smanjenje volumena targeta koji je inicijalno prosječno iznosio 80,16 cm3, dok je nakon prosječno 18 frakcija zračenja iznosio 77,58 cm3, što je sigifikanto statistički dokazano (p= 0,007). Utvrđeno je smanjenje volumena lijeve parotidne žlijezde nakon reskeniranja u odnosu na inicijalnu vrijednost (17.37±7.55/16.93±7.06 cm3). Kod svih pacijenata na CBCT volumetrijskim slikama uočen je gubitak tjelesne težine.

Zaključak: Radioterapija karcinoma glave i vrata jedan je od učinkovitih modaliteta liječenja, koji moće biti praćen određenim neželjenim reakcijama. Primjena IGRT-a na osnovu kompjuterizirane tomografije konusnog snopa (CBCT), uveliko doprinosi peciznoj isporuci propisane doze zračenja, uz smanjenu toksičnost tretmana. Volumetrijski prikaz anatomskih struktura CBCT metodom, omogućio je da se promijeni tok kursa radioterapije u smislu prilagođavanja PTV margina u toku tretmana, odnosno primjenu adaptivne radioterapije.

 

Downloads

Published

2022-12-06

How to Cite

1.
Muratović A, Smajlbegović V, Tinjak E, Ristanić Beroš M. Procjena terapijske tačnosti radioterapije karcinoma glave i vrata vođene kompjuterizovanom tomografijom konusnog snopa. isnn.26373297. [Internet]. 2022Dec.6 [cited 2024Apr.25];13(1). Available from: https://www.uimr.ba/journal/index.php/rt/article/view/40

Issue

Section

Research articles

Most read articles by the same author(s)