Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas da će IV stručni seminar Udruženja inžinjera medicinske radiologije FBIH, biti održan od 08.09 do 10.09.2023 god. u Hotel & Resort Garden City Konjic.

https://gardencity.ba/bs/en/gardencity-konjic-hotelresort/

Pozivamo članove, kao i kolegice i kolege iz inostranstva, da uzmu aktivno učešće na predstojećem Seminaru u vidu usmenih i poster prezentacija i da razmjenimo svoje profesionalno iskustvo.

Pozivamo Vas da izvršite prijavu radova tj. da pošaljete sažetke u Office Word formatu do 18.08.2023 god. na e-mail adresu Udruženja:

mail@uimr.ba

Teme radova:

  • Prikazi slučajeva iz prakse, savremene radiološke metode MRI, MSCT,
  • Interventna radiologija i kardiologija (prikazi slučajeva)
  • Radiologija u hirurgiji
  • dijagnostičke procedure u nuklearnoj medicini (prikazi slučajeva)
  • radioterapija
  • zaštita od zračenja
  • slobodne teme

Obavještenje o prihvatanju radova Naučni odbor UIMR FBIH dostavit će do 30.08.2023.god.

Prijava učesnika je do 02.09.2023.god. na e-mail adresu Udruženja:

info@uimr.ba

Cijena kotizacije:

  • za članove UIMR FBIH…………………………………………………..100 KM
  • za ostale učesnike iz BIH………………………………………………..150 KM
  • za učesnike iz inostranstva……………………………………………..100 €

SMJEŠTAJ:

Rezervacija smještaja na email: recepcija@gardencity.ba, ili na telefon: +387 (0) 36 71 28 00

Cijene smještaja su po osobi za dva noćenje na bazi 1 polupansion + 1 puni pansion

Jednokrevetna soba………………………………………………………………..297 KM

Dvokrevetna soba…………………………………………………………………..241 KM

Trokrevetna soba……………………………………………………………………215 KM

Smještaj po kapacitetu u apartmanskom naselju………………………..205 KM

Uplatu kotizacije i smještaja najkasnije do 02.09.2023.god na transakcijski račun Udruženja.

Instrukcije za uplatu iz BIH:

Primalac: UDRUŽENJE INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE FBIH

Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo BIH

TR: 3387302256449209

UniCredit Bank d.o.o. Mostar

Instrukcije za uplatu iz inostranstva:

Primalac: UDRUŽENJE INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE FBIH

Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo BIH

IBAN: BA39 3387302256449209

SWIFT UniCredit Bank: UNCRBA22

UniCredit Bank d.o.o. Mostar