IV stručni seminar – 08.09 do 10.09.2023 godine u Hotel & Resort Garden City Konjic.

Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas da će IV stručni seminar Udruženja inžinjera medicinske radiologije FBIH, biti održan od 08.09…