UDRUŽENJE DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE U FBiH

Glavni cilj Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBIH, je organizovanje edukativnih radionica i stručnih seminara, učestvovanje na stručnim skupovima u inozemstvu, sa ciljem unapređenjaj struke, i certificiranja naših kadrova. Cilj naučnih skupova je okupiti zdravstvene profesionalce iz oblasti radioloških tehnologija iz Bosne i Hercegovine i regiona u cilju prezentacije i razmjene znanja i iskustva, usvajanja novih znanja i vještina te praćenja novih dostignuća u razvoju tehnologije.

Udruženje inžinjera medicinske radiologiije u FBIH je član evropskih asocijacija EFERS i ESTRO, po čijim smjernicama se rade edukacije i praksa u struci uopće.

Jedan od bitnih zadataka UIMR u FBIH je podržavanje rada i učestvovanje na stručnim skupovima ostalih strukovnih udruženja medicinskog usmjerenja.

background

HISTORIJSKI RAZVOJ

Osnivanje, razvoj i izazovi

U Sarajevu 31.01.1973. godine upućeno je cirkularno pismo svim radiološkim tehničarima u Bosni i Hercegovini od strane inicijativnog odbora o formiranju sekcije radioloških tehničara pri Savezu Zdravstvenih radnika SR BiH.

“Dragi kolega, na sastanku inicijativnog odbora održanog dana 29.03.1973. godine donijeli smo zaključak da bi trebalo formirati sekciju radioloških tehničara pri SZR SR BiH. Slobodni smo da Vas obavjestimoda će se u Jajcu 13. i 14. maja 1973. godine održati simpozijum SZR SR BiH. Na ovom sastanku će se formirati sekcija radioloških tehničara, pa Vas molimo da preko organa upravljanja i rukovođenja izaberete da i Vi na ovome simpoziju prisustvujete. Pored niza stručnih predavanja ispred SZR, na ovom sastanku bi trebalo da usvojimo i Statut naše sekcjie. Da bi smo što uspješnije mogli rješavati naše probleme iz oblasti profila RTG tehničara, to nije moguće bez udruženog rada. Zadatak sekcije bi bio pored ostalog rješavanje staleških pitanja, stručnog rada i osposobljavanja tehnicara. Sve zdravstvene ustanove će dobiti poseban dopis o programu rada simpozijuma u Jajcu, ali smo zaključlii da svakom RTG tehničaru pošaljemo zamolnicu da pris­ustvuje navedenom sipozijumu.”

Udruženje inžinjera medicinske radiologije je osnovano 13.05.1974. godine u Sarajevu, kada tadašnja sekcija radioloških tehničara pri SZR SR BIH, donosi plan rada i bira svoje organe uprave. Za prvog predsjednika je izabran kolega Branko Cicović, a za sekretara Mitar Sarić.

U Sarajevu 13.05.1981. godine održan je I stručni seminar i III  izborna skupština. Za predsjednika je izabran kolega Vaskrsije Stanković, a za sekretara Snježana Prvulović. Značaj ovog rukovodstva je bio u tome što su pokrenuli štampanje prvog zbornika radova, a na seminaru je preentirano 15 stručnih radova.

Na IV izbornoj skupštini, održanoj na Institutu za Radiologiju i Onkologiju u Sarajevu, dana 03.11.1984. godine za predsjednika udruženja je izabran kolega Dževad Šehić, a za sekretara kolegica Srebrenka Džeba. Ovo rukovodstvo pokreće izdavanje biltena kao zvaničnog glasnika udruženja koji se štampa i dan danas. Časopis “RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE”, kao zvanični glasnik udruženja danas je indeksiran u naučnim bazama: EBSCO, Crossref, Google scholar, ROAD.

background
Časopis RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
Otvoreni, recenzirani stručni-naučni časopis koji izdaje Udruženje inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine

AKTUELNOSTI

Aktuelnosti, konferencije, edukacije...
VII Kongres “Naših 50 godina”

Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas da će VII Kongres “Naših 50 godina”, Udruženja inžinjera medicinske radiologije FBIH, biti…

Read More
3. Radionica interventne kardiologije i radiologije

Poštovane kolegice i kolege, Udruženje inžinjera medicinske radiologije FBIH organizuje 3. Radionicu interventne kardiologije i radiologije koja će se održati…

Read More
Pridružite nam se !
KONTAKTIRAJTE NAS

Pozivamo Vas da svojim pristupanjem Udruženju doprinesete razvoju struke i aktivno se uključite u problematiku, status i aktivnosti članova i prijatelja Udruženja.

UDRUŽENJE DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE U FBIH
Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo
Email: mail@uimr.ba
TR: 3387302256449209 UniCredit Bank d.d.

 • Stručnost i otvorenost za nove ideje
 • Seminari, edukacije i saradnja
 • Topla i pozitivna atmosfera
 • Sve na jednom mjestu...
Budite dio tima...
RUKOVODSTVO UDRUŽENJA

Haris Porobić – predsjednik Udruženja
email: porobich@hotmail.com
mob: 063/346-106

Darko Tomić – podpredsjednik Udruženja
email: darkotomic@hotmail.com
mob: 061/177-250

  Pratimo tehnologiju i novosti u struci
  U korak sa savremenim trendovima

  Udruženje inžinjera medicinske radiologiije u FBIH je član evropskih asocijacija EFERS i ESTRO, po čijim smjernicama se rade edukacije i praksa u struci uopće.

  Jedan od bitnih zadataka UIMR u FBIH je podržavanje rada i učestvovanje na stručnim skupovima ostalih strukovnih udruženja medicinskog usmjerenja.

  Glavni cilj Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBIH, je organizovanje edukativnih radionica i stručnih seminara, učestvovanje na stručnim skupovima u inozemstvu, sa ciljem unapređenjaj struke, i certificiranja naših kadrova.

  2022. UDRUŽENJE DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE U FBiH

  Izrada web stranica WebFABRIKA