UČESTALOST POJAVE AKUTNOG BUBREŽNOG OŠTEČENJA NAKON KORONAROGRAFIJE KOD PACIJENATA SA I BEZ ŠEĆERNE BOLESTI

Authors

  • Ekrem Kevrić Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.48026/issn.26373297.2022.13.1.5

Keywords:

koronarografija, bubrežna insuficijencija, kontrastna sredstva

Abstract

ABSTRAKT

Akutna bubrežna insuficijencija nakon kontrastnih procedura ili contrast indukovana nefropatija (CIN-Contrast-induced nephropaty) se definiše kao povečanje vrijednosti serum kreatinina najmanje 0,5 % mg/dl ili 25% do 50 % u odnosu na predproceduralne vrijednosti u toku 48 do 72 sata nakon apliciranja kontrasta, u odsustvu drugih objašnjenja za nastanak oštećenja bubrežne funkcije. Ona je odgovorna za pojavu akutne bubrežne insuficijencije u 11 do 14,5 % slućajeva.

CILJ STUDIJE: Cilj ove studije je određivanje rizićnih grupa pacijenata i faktora kao I profilaktičkih mjera za kontrastnu nefropatiju nakon koronarografije. U studiju je ukljućeno 200 pacijenata (dijabetičari i nedijabetičari) koji su uradili koronarografiju zbog indikacije na koronarnu bolest.

ZAKLJUČAK: Rizićni faktori za nastanak kontrastne nefropatije kod ovih pacijenata su, šećerna bolest, starija životna dob, aplicirana veća kolićina kontrasta, prethodne bolesti bubrega i srćana slabost.

Downloads

Published

2022-12-06

How to Cite

1.
Kevrić E. UČESTALOST POJAVE AKUTNOG BUBREŽNOG OŠTEČENJA NAKON KORONAROGRAFIJE KOD PACIJENATA SA I BEZ ŠEĆERNE BOLESTI. isnn.26373297. [Internet]. 2022Dec.6 [cited 2023Nov.28];13(1). Available from: https://www.uimr.ba/journal/index.php/rt/article/view/31

Issue

Section

Research articles