Dana 10.09.2023.god. u hotelu Marea u Neumu održan je 6. Kongres Udruženja inženjera medicinske radiologije FBiH. Pored odličnih stručnih predavanja, polaznici su mogli da pohađaju školu ultrazvuka srca, kao i radionicu invazivne kardiologije, gde je praktično sa demonstratorima obavljena esukacija instrumentiranja u invazivnim radiološkim procedurama. Sve je to najvećim dijelom omogućio naš sponzor BERG d.o.o. sa hardverskom podrškom. Ujedno i naš generalni pokrovitelj VI Kongresa, Komora diplomiranih inženjera medicinske radiologije u FBiH, kao i drugi sponzori MARKMEDICAL i BAYER. Veliko hvala sponzorima na podršci i učesnicima koji su u velikom broju učestvovali na našem kongresu.