Izdvojeno

XIII stručni seminar Udruženja inžinjera medicinske radiologije

U periodu od 12-14. o4. 2019. godine, u Hotel Ilidža, održao je se XIII stručni seminar Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH. Tema seminara je bili “Savremene radiološke tehnologije u dijagnostici i terapiji centralnog nervnog sistema”, a učesnici ovog semianra su mogli slušati šest radova iz ove oblasti.

Ovaj je podržalo Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Klinički centra Univerziteta u Sarajevu, EFRS i Komora inžinjera medicinske radiologije u FBiH.

Svi učesnici koji nisu dobili na email certifikat o učešću potrebno je da se jave na mail@uimr.ba nakon čega će dobiti certifikat.