Izdvojeno

XIII seminara Udruženja inžinjera medicinske radiologije

U periodu od 12-14. 04. 2019. godine, u hotelu Terme Sarajevo, održati će se XIII seminar Udruženja inžinjera medicinske radiologije.

Više informacija kao i plan i program seminara objaviti ćemo na našoj stranici u narednome periodu.