Izdvojeno

Uputstva i preporuke za panedmiju koronavirusa

Poštovane kolegice i kolege,

Uzimajući u obzir trenutnu pandemiju koronavirusa (Sars-CoV-2), pored svih dostupnih informacija potrebno je obratiti posebnu pažnu na ličnu zaštitu i zaštitu svih sa kojima se svakodnevno susrećemo obavljajući svoj posao.

Prilikom rada potrebno je da nosimo sve propisane mjere zaštite te da se prema svakom pacijentu postavljamo kao da je potencijalno zaražen. Isto tako, svih mjera zaštite potrebno je pridržavati se i  prema radnim kolegama sa kojima se svakodnevno susrećemo. Na taj način štitimo, kako sebe, tako i sve osobe u okruženju.

U nastavku teksta možete pronaći detaljno uputsvo načina oblačenja i skidanja zaštitne odjeće, kombinezona te hiruškog mantila.  

Takođe, možete pronaći Priručnik o prevenciji i liječenju COVID-19 infekcije.

Postupak oblačenja i skidanja zaštitne odjeće – hirurški mantil

Postupak oblačenja zastitne odjeće – kombinezon

Postupak skidanja zaštitne odjeće – kombinezon

Priručnik o prevenciji i liječenju COVID-19