Arhiva

Radiološke tehnologije – broj 6

U ovome izdanju časopisa Radiološke tehnologije između ostalog možete pročitati:

  • Zaštita od zračenja zaposlenih na odjelu nuklearne medicine
  • Intervju sa Prim. dr. Zanfirom Klimentom, šefom Radiologije Opće bolnice “Prim. dr. Anbdulah Nakaš”
  • Izvještaj sa promocije udžbenika “Tehnike snimanja u radiologiji”
  • Radioterapijske nuspojave karcinoma dojke
  • Benefiti PACS-a u radiologiji
  • Kontrasna mamografija

Pored izdvojenih naslova u nastavku pogledajte sve teme ovoga broja: