Arhiva

Radiološke tehnologije – broj 7

U ovome izdanju časopisa Radiološke tehnologije između ostalog možete pročitati:

  • Intervju sa predsjednikom Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH Mustafom Jačevićem
  • Intrevju sa dr. sci. Goranom Opsenicom, predjsednikom Zavoda za radiologiju KBC Mostar
  • Izvještaj sa XI stručnog seminara Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH

Pored izdvojenih naslova u nastavku pogledajte sve teme ovoga broja: