Arhiva

Radiološke tehnologije – broj 5

U ovome izdanju časopisa Radiološke tehnologije između ostalog možete pročitati:

  • PACS-RIS tehnologija
  • Prvi magistar zdravstvenih nauka
  • Radiologija u 21. vijeku
  • Komparacija CT-a i MRI-a u dijagnostici dermoidne ciste mozga – prikaz slučaja
  • Značaj Magnetne rezonance za dijagnostiku adenoma hipofize
  • Intersticijalna brahiterapija raka prostate

Pored izdvojenih naslova u nastavku pogledajte sve teme ovoga broja: