Arhiva

Radiološke tehnologije – broj 4

U ovome izdanju časopisa Radiološke tehnologije između ostalog možete pročitati:

  • Otvoren novi centar za srce u KCUS
  • Godišnjica osnivanja Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije
  • SAR limit kod sistema MRI
  • X stručni seminar Udriženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH
  • 4. kongres udruženja radiologa u BiH

Pored izdvojenih naslova u nastavku pogledajte sve teme ovoga broja: