Arhiva

Radiološke tehnologije – broj 3

U ovome izdanju časopisa Radiološke tehnologije između ostalog možete pročitati:

  • Osnivanje Komore diplomiranjih inžinjera medicinske radiologije i razgovor sa prvim predsjednikom Komore
  • CT perfuzija jetre
  • Perkutana vertebroplastika 
  • PET CT u onkologiji
  • Prvi magistri na FZS u Sarajevu iz naučne oblasti “Digitalne tehnologije u radiodijagnostici”
  • Značaj T1 FS sekvenci kod bruceloznog spondilodiscitisa

Pored izdvojenih naslova u nastavku pogledajte sve teme ovoga broja: