Izdvojeno

Obilježavanje Svjetskog dana radiologije

U skladu obilježavanja Svjetskog dana radiologije, Komora diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH, u suradnji sa Udruženjem inžinjera medicinske radiologije u FBiH organizuje stručno predavanje, koje će se održati 05.11.2016.godine u Hotelu Grand, Sarajevo u 13:00 sati.

Predavanja će biti bodovana u skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije FBiH (učesnik na predavanju dobija 10 bodova). Cijena kotizacije za učešće na skupu iznosi 10,00 BAM, a u cijenu kotizacije je uključeno učešće na predavanju i svečani ručak.

Prijave za učešće na ovom skupu se mogu poslati do 01.11.2016. godine, a prijava treba da sadrži podatke o učesniku, broj licence i priloženu uplatnicu za učešće.

Uplate izvršiti na račun Udruženja inžinjera medicinske radiologije FBiH broj:3389002208022262, sa naznakom ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU. Samo blagovremeno prijavljeni učesnici će dobiti certifikat o učešću. Prijave slati na adresu kdimr@mail.com.