Izdvojeno

Obilježavanje Svjetskog dana radiografije – druga obavijest

Udruženje inžinjera medicinske radiologije u FBiH obilježava Svjetski dan radiografije stručnim predavanjem u subotu, 10. 11. 2018. godine, u 11 sati u hotelu Grand u Sarajevu.

Kotizacija iznosi 10 KM, a rok za prijavu je 06. 11. 2018. godine. Broj učesnika je ograničen dok svi učesnici na kraju Stručnog skupa će dobiti certifikat od strane Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH.


Prijave za učešće na ovom skupu  treba da sadrži podatke o učesniku (ime i prezime, adresa i broj telefona) i priloženu uplatnicu za učešće.


Uplate izvršiti na račun Udruženja inžinjera medicinske radiologije FBiH broj:3389002208022262, sa naznakom ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU. Samo blagovremeno prijavljeni učesnici će dobiti certifikat o učešću. Prijave sa potvrdom o uplati  poslati na adresu info@uimr.ba