Izdvojeno

Obilježavanje Svjetskog dana radiografije – preliminarni program

Udruženje inžinjera medicinske radiologije u FBiH obilježava Svjetski dan radiografije stručnim predavanjem u subotu, 10. 11. 2018. godine, u 11 sati u hotelu Grand u Sarajevu.


Stručna predavanja:


True Beam-mogucnosti i primjena sa posebnim osvrtom na Motion Menagemet radioterapiju – Kurto Lejla, KCUS, Klinika za radioterapiju

Perfuziona scintigrafija srca kod koronarnih oboljenja – Ćorović Halil, KCUS, Klinika za nuklearnu medicinu

Magnetna rezonanca srca iz perspektive inžinjera medicinse radiologije – Jusufbegović Merim, KCUS, Klinika za radiologiju

Moderator skupa je doc.dr. Julardžija Fuad, dipl. ing. med. radiologije.


Kotizacija iznosi 10 KM, a rok za prijavu je 06. 11. 2018. godine. Broj učesnika je ograničen dok svi učesnici na kraju Stručnog skupa će dobiti certifikat od strane Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH.


Prijave za učešće na ovom skupu  treba da sadrži podatke o učesniku (ime i prezime, adresa i broj telefona) i priloženu uplatnicu za učešće.


Uplate izvršiti na račun Udruženja inžinjera medicinske radiologije FBiH broj:3389002208022262, sa naznakom ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU. Samo blagovremeno prijavljeni učesnici će dobiti certifikat o učešću. Prijave sa potvrdom o uplati  poslati na adresu info@uimr.ba