Izdvojeno

Kongres UIMR FBiH sa međunarodnim učešćem

Od 05-07. maja 2017. godine u Fojnici održati će se Kongres UIMR FBiH sa međunarodnim učešćem. Teme Kongresa su savremene dijagnostičke i terapijske procedure sa osvrtom na radiodijagnostiku, radioterapiju, nuklearnu medicinu i radiološku zaštitu.