Sadiković, E. ., A. Beganović, F. Julardžija, A. Šehić, S. Tatarovac, and A. Pezo. “The Analysis of the Subjective Image Quality of a Dental Radiogram Obtained With a Digital and Film Detector: Analiza Subjektivnog Kvaliteta Slike Dentalnog Radiograma Dobijenog Sa Digitalnim I Filmskim Detektorom”. Radiološke Tehnologije, vol. 11, no. 1, Nov. 2020, pp. 30-34, doi:10.48026/isnn.26373297.2020.11.1.5.