[1]
E. Tinjak, V. Smajlbegović, M. Ristanić, and M. Jačević, “Radioterapija postoperativnih glioblastoma i verifikacija tretmana savremenim radioterapijskim tehnikama”, isnn.26373297., vol. 10, no. 1, pp. 24-32, Sep. 2020.