[1]
A. Papracanin, S. Vegar-Zubović, S. Prevljak, L. Lincender, S. Šeper-Selimović, and E. Tinjak, “Komparacija kvaliteta prikaza moždanog udara između T2 uravnotežene sekvence obrnutog oporavka sa supresijom vode i T2 uravnotežene sekvence”, isnn.26373297., vol. 13, no. 1, Dec. 2022.