Papracanin, A., Vegar-Zubović, S., Prevljak, S., Lincender, L., Šeper-Selimović, S. and Tinjak, E. (2022) “Komparacija kvaliteta prikaza moždanog udara između T2 uravnotežene sekvence obrnutog oporavka sa supresijom vode i T2 uravnotežene sekvence”, Radiološke tehnologije, 13(1). doi: 10.48026/issn.26373297.2022.13.1.2.