Sadiković, E. ., Beganović, A., Julardžija, F., Šehić, A., Tatarovac, S. and Pezo, A. (2020) “The analysis of the subjective image quality of a dental radiogram obtained with a digital and film detector: Analiza subjektivnog kvaliteta slike dentalnog radiograma dobijenog sa digitalnim i filmskim detektorom”, Radiološke tehnologije, 11(1), pp. 30-34. doi: 10.48026/isnn.26373297.2020.11.1.5.