Papracanin, A., Vegar-Zubović, S., Prevljak, S., Lincender, L., Šeper-Selimović, S., & Tinjak, E. (2022). Komparacija kvaliteta prikaza moždanog udara između T2 uravnotežene sekvence obrnutog oporavka sa supresijom vode i T2 uravnotežene sekvence. Radiološke Tehnologije, 13(1). https://doi.org/10.48026/issn.26373297.2022.13.1.2