Sadiković, E. ., Beganović, A., Julardžija, F., Šehić, A., Tatarovac, S., & Pezo, A. (2020). The analysis of the subjective image quality of a dental radiogram obtained with a digital and film detector: Analiza subjektivnog kvaliteta slike dentalnog radiograma dobijenog sa digitalnim i filmskim detektorom. Radiološke Tehnologije, 11(1), 30-34. https://doi.org/10.48026/isnn.26373297.2020.11.1.5