(1)
Tinjak, E.; Smajlbegović, V.; Ristanić, M.; Jačević, M. Radioterapija Postoperativnih Glioblastoma I Verifikacija Tretmana Savremenim Radioterapijskim Tehnikama. isnn.26373297. 2020, 10, 24-32.