(1)
Papracanin, A.; Vegar-Zubović, S.; Prevljak, S.; Lincender, L.; Šeper-Selimović, S.; Tinjak, E. Komparacija Kvaliteta Prikaza moždanog Udara između T2 uravnotežene Sekvence Obrnutog Oporavka Sa Supresijom Vode I T2 uravnotežene Sekvence. isnn.26373297. 2022, 13.