[1]
Tinjak, E., Smajlbegović, V., Ristanić, M. and Jačević, M. 2020. Radioterapija postoperativnih glioblastoma i verifikacija tretmana savremenim radioterapijskim tehnikama. Radiološke tehnologije. 10, 1 (Sep. 2020), 24-32.