[1]
Papracanin, A., Vegar-Zubović, S., Prevljak, S., Lincender, L., Šeper-Selimović, S. and Tinjak, E. 2022. Komparacija kvaliteta prikaza moždanog udara između T2 uravnotežene sekvence obrnutog oporavka sa supresijom vode i T2 uravnotežene sekvence. Radiološke tehnologije. 13, 1 (Dec. 2022). DOI:https://doi.org/10.48026/issn.26373297.2022.13.1.2.