[1]
Sadiković, E. , Beganović, A., Julardžija, F., Šehić, A., Tatarovac, S. and Pezo, A. 2020. The analysis of the subjective image quality of a dental radiogram obtained with a digital and film detector: Analiza subjektivnog kvaliteta slike dentalnog radiograma dobijenog sa digitalnim i filmskim detektorom. Radiološke tehnologije. 11, 1 (Nov. 2020), 30-34. DOI:https://doi.org/10.48026/isnn.26373297.2020.11.1.5.