Izdvojeno

Izborna skupština Udruženja inžinjera medicinske radiologije u F BiH

Poštovani članovi Udruženja inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prema članovima 18., 19., 20., 24., 25. i 29. Statuta Udruženja inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine obavještavamo Vas da Udruženje inžinjera medicinske radiologije u Federaciji Bosne i Hercegovine organizuje Izbornu skupštinu, koja će se 13.11.2021. godine održati u hotelu “Pahuljica”-Vlašić, sa početkom u 11.00 sati.

Program skupštine:

1.Izvještaj o radu Predsjedništva u prethodnom mandatu
2.Izbor novog Predsjedništva Udruženja
3.Zakuska

Molimo sve kolege koje su zainteresovane za kandidaturu za predsjednika Udruženja da do 10.11.2021. godine na mail Udruženja (mail@uimr.ba) dostave prijavu uz kratku biografiju, koja će biti pročitana na samoj Izbornoj skupštini.

Srdačan pozdrav,

Mustafa Jačević, dipl.ing.med.rad
Predsjednik UIMR u FBiH