NOVA KNJIGA


"RADIOLOŠKA APARATURA"
Autori: Doc.dr.Fahrudin Smajlović,
Mr.sci.Fuad Julardžija dipl.ing.med.radiol.

 

aa

 

Knjiga je pisana iz dva dijela: prvi dio obuhvata klasičnu radiološku aparaturu sa historijskim značajem, a drugi dio digitalnu radiološku aparaturu koja je trenutno popularna u svijetu.

 

U knjizi su opisani historijat, fizikalni principi nastanka jonizirajućeg zračenja, razvoj radiološke aparature, osnovni dijelovi aparata, principi rada, kao i njihova namjena.

 

Knjiga je obogaćena ilustracijama i originalnim slikama radiološke opreme, a prilagođena je nastavnom planu i programu, što će pomoći studentima u boljem savladavanju gradiva.


Ova se knjiga može koristiti kao podsjetnik višim radiološkim tehničarima, diplomiranim inžinjerima medicinske radiologije u svakodnevnom radu sa radiološkom aparaturom.
 

AKTIVNOSTI-PLANOVI

 

Uvažene koleginice i kolege, dragi posjetioci naše stranice, zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas o aktivnostima našeg Udruženja, kao i planovima koji su pred nama.
Kao što  znate Uduženje je bio organizator X stručnog seminara na Vlašiću u hotelu „Pahuljica“ koji je ocijenjen od strane naših kolega a i gostiju iz okruženja kao jako uspješan i što je najbitnije bio je jako posjećen.
Na X sručnom seminaru prisustvovalo je 178. učesnika što je do sada najposjećeni seminar, te smo povodom toga dobili iskrene čestitke od kolega iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i Slovenije, naravno da uvijek može i treba težiti još boljim i kvalitenijim organizacijama.
Naravno, na samom početku da naglasim, ovo se ne bi moglo organizirati bez podrške naših sponzora kojima se i ovom prilikom najtoplije zahvaljujem i pozivam ih na buduću saradnju.
Na X Stručnom seminaru UIMR FBiH, prezentiran je 21 stručni rad, i 11 poster prezentacija, i s pravom možemo biti zadovoljni kvalitetom stručnih radova naših kolega, koji su svakim danom sve kvalitetniji, što je za svaku pohvalu.
Praksa našeg Udruženja je da na svakom našem Seminaru odabere najkvalitetniji stručni rad i najbolju poster prezentaciju, tako s pravom epitet najboljeg rada je odnio rad našeg uvaženog kolege Fuada Julardzije, “UTICAJ MRI KONTRASTA NA T1 I T2 RELAKSACIJU“
Dok je nagradu za najbolju poster prezentaciju odnijela koleginica iz Beograda-RS, Ivana Borojević sa  radom „CR MAMOGRAFIJA“

Članovima koji su bili prisutni na X Stručnom seminaru je podijeljen naš 3. broj stručnog čaopisa „RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE“ te isto tako distribuiran po ostalim većim centrima u FBiH i šire u regionu. Zaista možemo biti zadovoljni kvalitetom stručnog časopisa te koristim priliku da pohvalim glavnog  urednika i njegove saradnike na izuzetnom uspjehu. Udruženje planira da svoj stručni časopis izdaje 2 puta godišnje, i ako Bog da, naš 4. stručni časopis će ugledati svjetlost dana u drugoj polovini oktobra mjeseca, zato Vas ovom prilikom pozivam - pišite stručne radove i objavljujte ih u svom časopisu.
Članovi našeg Udruženja su učestvovali na stručnom simpoziju kolega iz Srbije koji se održao na Tari u hotelu „Omorika“ od 27-29. 5. 2011.godine.
Ovom prilikom bih još jednom obavijestio kolege da mogu slati svoje stručne  radove za stručni časopis „Radiološke tehnologije“ na e-mail Udruženja, mail@uimr.ba

Srdačan pozdrav:
Teufik Orahovac
Predsjednik UIMR FBiH