XII stručni seminar
Neum, 12-14 juni, 2015.
[ Opširnije ]
OBAVIJESTI
Sekcija za intervencijsku radiologiju Hrvatskog društva radiologa
[ Opširnije ]
O B A V I J E S T
izborna skupština Udruženja
[ Opširnije ]
Odluka Skupštine UIMR FBiH
od 08.11.2014.godine
[ Opširnije ]
O B R A Z A C
za članarinu
[ Opširnije ]
Poziv za slanje radova
za časopis Radiološke tehnologije
[ Opširnije ]
O B A V I J E S T
za novi broj časopisa Radiološke tehnologije
[ Opširnije ]
Kongres
radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem
[ Opširnije ]
Izvještaj sa Kongresa u Finskoj
Helsinki 12-15.06.2014. godine
[ Opširnije ]
image

image

MEDIT d.o.o. Sarajevo 
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

image

Radenka Abazovića br.5
Sarajevo 71000

     
image

Grbavička 7A
71000 Sarajevo

image

Doc.dr.sc.Fahrudin Smajlović
Stari Drum 14 Hrasnica
tel:061 172 377

image

image