III Kongres UIMR FBiH
sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 6-8. juna 2014.godine - Organizacioni odbor i Program
[ Opširnije ]
III Kongres UIMR FBiH
sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 6-8. juna 2014.godine - Pogledajte plakat Kongresa
[ Plakat Kongresa ]
III Kongres UIMR FBiH
sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 6-8. juna 2014.godine - Obavijest
[ Opširnije ]
Poziv za slanje radova
za časopis Radiološke tehnologije
[ Opširnije ]
Izvještaj sa Kongresa u Finskoj
Helsinki 12-15.06.2014. godine
[ Opširnije ]
VII Kongres radioloških tehnologa Makedonije
sa međunarodnim učešćem. Struga, 12. – 14. septembar 2014. godine
[ Opširnije ]
Drugi balkanski radiološki kongres u Republici Srpskoj
Jahorina, 26-28. septembar 2014. godine.
[ Opširnije ]
image

image

MEDIT d.o.o. Sarajevo 
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

image

Radenka Abazovića br.5
Sarajevo 71000

     
image

Grbavička 7A
71000 Sarajevo

image

Doc.dr.sc.Fahrudin Smajlović
Stari Drum 14 Hrasnica
tel:061 172 377

image

image